Jedným zo základných faktorov, ktoré zavážia pri výbere nehnuteľnosti je lokalita. Pre bežného človeka je rozhodujúca spravidla blízkosť nehnuteľnosti k škole, práci, supermarketom a obchodným centrám, parku a pod. Aký vplyv má na výber nehnuteľnosti napríklad kasíno v budove, v ktorej chcete kúpiť byt?

Hazardné hry sú na Slovensku regulované zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona platí, že ak sa hazardná hra prevádzkuje v herni, môže byť takáto herňa umiestnená len v zákonom stanovených budovách, a to napríklad hoteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, budovách pre kultúru alebo budovách na verejnú zábavu. V prípade ak by herňa mala byť umiestnená v bytovom dome, museli by na jej umiestnenie v budove udeliť písomný súhlas vlastníci bytov a nebytových priestoroch, pričom na takýto súhlas je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov.

Hlavnou nevýhodou bývania v blízkosti kasína je zvýšený ruch na ulici najmä v nočných hodinách, prítomnosť rôznych druhov návštevníkov, svetelné znečistenie okolia blikajúcimi výkladmi kasín a pod. Na Slovensku nie sú kasína až tak rozšírené ako inde na svete (napríklad na mnohých miestach v USA). Bratislava dokonca v súčasnosti začala veľký „hon na kasína“, a to prijatím všeobecne záväzného nariadenia o celoplošnom zákaze hazardu na území Bratislavy. Na druhej strane však v USA vybudovanie nových kasín neberú obyvatelia až tak tragicky. Viacerí uvádzajú, že otvorenie nového kasína znamená aj rozvoj obchodu a služieb, čo má pozitívny vplyv aj na hodnotu okolitých nehnuteľností (nakoľko sa v okolí začnú budovať obchodné domy, reštaurácie, hotely s konferenčnými zariadeniami a pod.).

O pozitívnom vplyve kasín na trh s nehnuteľnosťami svedčí aj plánovaná investícia v Budapešti pod názvom Dream island, v rámci ktorej sa má postaviť najväčšie kasíno v Strednej Európe. Od tejto investície sa očakáva oživenie stagnujúceho trhu s realitami v Budapešti, pričom okrem kasín s live krupiérmi má investor v danej lokalite vybudovať aj divadlo, nábrežné prístavisko, nákupno-zábavné centrum a rozsiahle parkovisko.